Ajándékozási illeték

Ajándékozási illeték megfizetésére az a személy köteles, aki az ingatlan tulajdonjogát ellenérték fizetése nélkül, ingyenesen szerzi meg.
 

Az ajándékozási illeték mértéke

Az ajándékozási illeték mértéke a juttatott ajándék értékének 18%-a, lakás- vagy lakóingatlan, vagy ezekhez kapcsolódó vagyoni értékű jog ajándékozása esetén 9%-a.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

12. § (1) Az öröklési és az ajándékozási illeték általános mértéke - ha e törvény másként nem rendelkezik - az egy-egy örökösnek, hagyományosnak juttatott örökség és a megajándékozottnak juttatott ajándék tiszta értéke után 18%.
(2) A lakástulajdon és a lakástulajdonhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog ingyenes szerzése esetén az öröklési és ajándékozási illeték mértéke 9%.