Ingatlan vásárlása esetén fizetendő illeték

Ingatlan vásárlása esetén a vevő visszterhes vagyonátruházási illeték megfizetésére köteles, amelynek a NAV külön felhívása alapján kell eleget tennie. Az adásvétel tényéről a B400-as kódjelű NAV adatlap és az adásvételi szerződés megküldésével a földhivatal értesíti az adóhatóságot, aki a vevő részére postai úton megküldi az illeték megfizetésére vonatkozó felhívását az ún. fizetési meghagyást. A fizetési meghagyás pontosan tartalmazza, hogy milyen vagyonszerzés után vagyonszerzési illeték jogcímén mekkora összeget és milyen módon kell megfizetni. Amennyiben a fizetési meghagyás kibocsátásakor az adóhatóság hibásan számolta volna ki az illeték összegét, vagy valamely kedvezményt nem vett figyelembe, úgy a fizetési meghagyással szemben a kézhezvételtől számított 15 napon belül illetékköteles fellebbezéssel lehet élni. Fellebbezés hiányában a meghagyás a 15. napon jogerőre emelkedik és ettől számítva további 15 nap áll rendelkezésre az illeték befizetésére. A tapasztalatok szerint a NAV a vevő tulajdonjogának bejegyzésétől számítva néhány héten belül megküldi a fizetési meghagyást, amelynek kézhezvételtől a fenitek szerint számítva összesen 30 nap áll rendelkezésre az illeték befizetésére, ha fellebbezés nem kerül benyújtásra.

Fontos, hogy az adóhatóság az esetleges illetékkedvezményeket csak kérelemre veszi figyelembe, így az igénybe venni kívánt kedvezményt az adásvételi szerződés földhivatali benyújtásakor a fentebb említett B400 kódjelű adatlapon jelezni kell.