Öröklési illeték

Öröklési illeték megfizetésére az örökség - ideértve a haszonélvezeti jog megváltását is -, a hagyomány, a meghagyás alapján történő vagyonszerzés, a kötelesrész szerzése, továbbá a halál esetére szóló ajándékozás esetén a vagyon megszerzője (örökösnek) köteles.

Az öröklési illeték mértéke

Az öröklési illeték mértéke a megszerzett örökség értékének 18%-a, lakás- vagy lakóingatlan, vagy ezekhez kapcsolódó vagyoni értékű jog ajándékozása esetén 9%-a.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Az öröklési és az ajándékozási illeték mértéke
12. § (1) Az öröklési és az ajándékozási illeték általános mértéke - ha e törvény másként nem rendelkezik - az egy-egy örökösnek, hagyományosnak juttatott örökség és a megajándékozottnak juttatott ajándék tiszta értéke után 18%.
(2)41 A lakástulajdon és a lakástulajdonhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog ingyenes szerzése esetén az öröklési és ajándékozási illeték mértéke 9%