Részletfizetési lehetőség az illeték megfizetésekor

Ennek két fő esete van. Egyrészt amikor a vagyonszerzőt a jogszabály alapján megilleti a részletfizetési kedvezmény, a másik eset pedig, amikor az adóhatóság méltányosságból engedélyezi a részletfizetést.

A magánszemély vagyonszerző első lakástulajdonának (tulajdoni hányadának) megszerzése esetén az állami adóhatóság a vagyonszerző kérelmére - a kérelemben megjelölt időtartamra, de legfeljebb az esedékességtől számított 12 hónapra - havonként egyenlő részletekben teljesítendő pótlékmentes részletfizetést engedélyez. Ez kötelező az adóhatóság részére, vagyis ha a fentieknek megfelelő személy részletfizetési kérelmet terjeszt elő, úgy az adóhatóság köteles a részletfizetést engedélyezni. Ha a vagyonszerző az esedékes részlet befizetését nem teljesíti, a tartozás egy összegben esedékessé válik. Ez esetben az állami adóhatóság a tartozás fennmaradó részére az eredeti esedékesség napjától késedelmi pótlékot számít fel.

A részletfizetés iránti kérelmet elő lehet terjeszteni méltányossági alapon is, ilyen esetben az adóhatóság felé igazolni kell, hogy az illeték egyösszegű megfizetése miért nem áll módjában a vevőnek és a kérelem alapján dönt az adóhatóság, hogy engedélyez-e részletfizetési lehetőséget vagy sem, illetve ha igen, akkor milyen feltételek mellett. Fontos az is, hogy az ilyen részletfizetési kérelem előterjesztésének az illeték megfizetésére nincs halasztó hatálya, vagyis ha az adóhatóság a kérelemnek nem ad helyt, akkor az illetéket bírsággal és késedelmi kamattal terhesen kell megfizetni.